Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır? Anlaşmalı boşanma davası dilekçesi örneği, evlilik birliğini karşılıklı anlaşma yoluyla sonlandırmak isteyen tarafların ihtiyaç duyduğu hukuki bir belge niteliği taşımaktadır.

Zira aile hukuku kapsamında görülen davalar arasında yer alan anlaşmalı boşanma davalarında, taraflardan ortak bir şekilde uzlaşmaya vardıklarına dair birtakım belgeler istenmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Türk Medeni Kanun’un ilgili maddelerinde düzenlenen hükümlere göre; anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği ile birlikte tarafların imzalamış olduğu anlaşmalı boşanma protokolü belgeleri, yetkili aile mahkemesine sunularak bu yöntemle boşanmak mümkün olmaktadır.

Hukuk sistemimizde Medeni Kanun’da düzenlenen evlilik birliğinin sonlandırılması ve boşanma davalarında, iki farklı yöntem söz konusu olmaktadır.

Bunlardan ilki tarafların evlilik birliğinin sonlandırılması kararının ardından boşanmanın maddi ve manevi sonuçları hususunda uzlaşmaya varamadıkları çekişmeli boşanma davalarıdır. Bu davalarda tarafların menfaatleri birbirleri ile çakışmakta ve en hakkaniyetli karara yetkili aile mahkemesi hakiminin varması beklenilmektedir.

Öte yandan bir diğer boşanma davası türü olan anlaşmalı boşanma davalarında ise boşanarak evlilik birliğini sonlandırmak isteyen taraflar, boşanmanın akabinde gündeme gelen tüm maddi ve manevi sonuçlarda uzlaşmaya vardıklarını belgelemek durumundadır.

Bu bağlamda yetkili aile mahkemesi hakimi, dava taraflarının hangi şartlar altında ne kadar tazminat, nafaka veya tüm maddi manevi unsurların ne şekilde gerçekleşeceği ile ilgilenmemektedir.

Yetkili aile mahkemesi hakiminin bu husustaki görevi, anlaşmalı boşanma davasının hukuka uygun olarak yapılıp yapılmadığı, söz konusu dilekçe ve protokollerin hukukun gerektirdiği usul ve esaslara uyumlu olup olmadığı ile ilgilidir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Gerekli Evraklar

Türk Medeni Kanun’a göre evlilik birliğini sürdüren ve en az 1 yıl boyunca evli kalmış tüm vatandaşlar, karşılıklı bir şekilde uzlaşmaya vardıkları takdirde anlaşmalı boşanma davası açma hakkına sahiptir.

Bu bağlamda anlaşmalı boşanma davalarının hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için yetkili aile mahkemesi hakiminin boşanmaya karar vermesinin ardından gündeme gelen tüm maddi ve manevi hususlarda tarafların mutabakata varması gereklidir. Bu noktada öne çıkan maddi ve manevi sonuçlar olan;

  • Yoksulluk, tedbir, iştirak ve yardım nafakası talepleri
  • Maddi ve manevi tazminat talepleri
  • Müşterek çocuğun velayeti
  • Evlilik süresince edinilmiş malların paylaşımı

gibi hususlarda tarafların hukuka uygun bir şekilde uzlaşmaya varmaları gerekmektedir. Bu bağlamda anlaşmalı boşanma davalarında mutlaka tarafların imzalayıp mahkeme gününde de onaylamaları gereken evraklar;

  • Anlaşmalı boşanma davası dilekçesi örneği
  • Anlaşmalı boşanma protokolüdür.

Söz konusu belgelerin hukuki usullere göre hazırlanması durumunda yetkili aile mahkemesi hakimi, taraflara bu evraklarda yer alan hükümleri onaylayıp onaylamadığını sormasının ardından uygun şartlar oluştuğu takdirde tarafların boşanmasına karar vermektedir.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN