Anlaşmalı Boşanma Evrakları

Anlaşmalı Boşanma Evrakları

Anlaşmalı Boşanma Evrakları. Anlaşmalı boşanma davalarının açılabilmesi için şartları sağladığınızdan emin olduktan sonra belirli protokolleri gerçekleştirmek gerekir.

Anlaşmalı boşanma sürecini uygulamaya karar veren çift, öncelikle bir avukat eşliğinde bir araya gelerek nafaka, velayet gibi konularda uzlaşmalı ve bunu bir protokolle belgelendirmelidir.

Tüm konularda anlaşan çiftler mahkemeye başvurmadan önce bazı evrakları toplamalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Evrakları

Anlaşmalı boşanma davası için hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolü gereken ilk belgedir. Çünkü bir boşanmanın anlaşmalı olabilmesi için gereken tüm konularda tarafların anlaştığını gösteren belge bu protokoldür.

İkinci evrak ise dava dilekçesidir. Bu dava dilekçesinde taraflardan biri davalı biri de davacı olmalıdır.

Boşanmaya karar veren çiftin kimlik suretlerine ve varsa bu çiftin çocuklarının kimlik suretlerine

Avukatlara verilen resmi vekaletnamelere

Dava harcının ve gider avansının yatırılmasına

Eşler, anlaşmalı boşanma sebebiyle bir devir veya ödeme yaptıysa bunları da belgelendirip mahkemeye sunmalıdır

Yukarıda belirtilen evrakları toplayan eşler anlaşmalı boşanma için bölgede bulunan Aile Mahkemelerine, eğer Aile Mahkemesi yoksa da Asliye Hukuk Mahkemesine başvurmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Anlaşmalı boşanmanın sonuçlanması davadan davaya farklılık gösterir. Boşanma davaları şu günde sonuçlanır diye net bir cevap vermek yanlış bir yaklaşım olur. Davanın sürecinin uzamasına ya da kısalmasına neden olan bir çok etken vardır. Davanın genel anlamda karışık olması doğal olarak davanın uzamasına sebep olacaktır. Bunun tam tersi, dava konusu hakkında tarafların anlaşmış olması davanın çabuk görülüp sonuçlanmasına yardımcı olur.

Anlaşmalı Boşanma Davasının Kısa Sürede Sonuçlanmasını İsteyen Kişiler Ne Yapmalı?

Boşanma davası dilekçesinde yer alan maddelerde tarafların anlaşmaya varmış olması şüphesiz en etkili yöntemdir. Mahkemeye çıkan taraflar mahkemede bu dilekçeye aykırı söylemlerde bulunmamalıdır. Hakim mahkemeye gelen çiftleri tek tek dinler.

Dinledikten sonra maddede yer alan konularda gerçekten anlaşmaya varılıp varılmadığına dair kanaat getirir.

Anlaşmalı boşanma davası görülürken aksi tutum sergileyen kişilerin davası hakim tarafından reddedilebilir. Davanın kısa sürmesini isteyen kişilerin bu dönemde bir avukat ile çalışmaları da etkili olacaktır. Bu sayede hem zamandan hem de paradan kazanırsınız.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN