Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

anlaşmalı boşanma protokolü hazırlama ücreti

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?Anlaşmalı boşanma protokolü örneği, karşılıklı uzlaşma yoluna giderek evlilik birliğini sonlandırmak isteyen taraflarca imzalanması gereken hukuki bir belgedir.

Bu belge sayesinde yetkili aile hakimi, boşanma kararıyla birlikte gündeme gelen tüm maddi ve manevi sonuçlarla ilgilenmeden tarafların boşanmasına yönelik karara varabilmektedir.

Ancak anlaşmalı boşanma protokol örneği de dahil olmak üzere birtakım talep edilen belgelerin hukuka uygun şartlar altında hazırlanmış olması bu tür davalarda temel kriter olması sebebiyle dikkat çekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Türk Medeni Kanunu’na tabi olan ve aile hukuku davaları arasında kabul edilen anlaşmalı boşanma davaları, belirli hukuki prosedürler uygulanarak gerçekleştirilen dava türleridir.

Bu bağlamda anlaşmalı olarak boşanmak isteyen tarafların, kanunlar nezdinde boşanmanın getirdiği maddi ve manevi olmak üzere tüm sonuçlar üzerinde anlaşmaya vardıklarını belgelemeleri gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Aile hukuku kapsamında görülen davalardan olan anlaşmalı boşanma davaları, tarafların boşanmanın kesinleşmesinin akabinde gündeme gelen tüm maddi ve manevi sonuçlarda uzlaşmaya vardıkları bir dava türüdür.

Bu bağlamda anlaşmalı boşanma davalarında söz konusu tarafların anlaşmaya vardığına dair hukuki geçerliliği olan belge de anlaşmalı boşanma protokolüdür. Bu belgede evlilik birliğini karşılıklı anlaşmaya vararak sonlandırmak isteyen tarafların;

  • Yoksulluk, yardım, tedbir ve iştirak nafakaları
  • Maddi ve manevi tazminat talepleri
  • Evlilik süresince edinilmiş malların, paraların ve gayrimenkullerin paylaşımı
  • Müşterek çocuğun velayeti

gibi boşanma davalarında ihtilaf yaşanan konuların uzlaşmaya vardıklarına dair kesin hükümler bulunmaktadır.

Dolayısıyla hukuki usul ve esasların gerektirdiği şekilde hazırlanmış olan anlaşmalı boşanma protokolünü inceleyen yetkili aile mahkemesi hakimi, mahkemede yapılan duruşma sırasında bir kez daha bu belgeyi taraflara onaylatarak boşanma kararını vermek zorundadır.

Buradan hareketle aile mahkemesi hakiminin boşanma davasının maddi ve manevi sonuçlarının hakkaniyetli bir şekilde taraflara paylaştırıldığı veya müşterek çocuğun velayetinin kimde kalması gerektiğine dair yargılama yapmadığına dikkat çekilmesi gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Hazırlanmasında Avukatın Önemi

Yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi anlaşmalı boşanma protokolünün hukuka uygun olduğunu değerlendiren hakim tarafların boşanmasına hükmederek evlilik birliğini resmen sonlandırmaktadır. Bu kararın ardından yaşanan uyuşmazlıklarda ise çözüm için yine söz konusu anlaşmalı boşanma protokolü esas alınmaktadır.

Bu nedenle anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanmasında alanında uzman boşanma avukatı desteği alınarak söz konusu uyuşmazlıklara neden olacak hak kayıpları önlenebilmektedir. Bununla birlikte anlaşmalı boşanma protokolü örneği, hukuki usul ve esaslara göre hazırlanacağından dava süresi çok daha kısa bir zaman zarfında sonuçlanabilmektedir.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN