Anlaşmalı Boşanma Süreci Nasıl İşler

Anlaşmalı Boşanma Süreci Nasıl İşler

Anlaşmalı Boşanma Süreci Nasıl İşler?Anlaşmalı boşanma davaları, aile hukuku kapsamında yetkili aile mahkemelerinde görülen boşanma davaları türüdür. Nitekim boşanma davaları günümüzde iki farklı yöntemle gündeme gelmektedir.

Bunlardan ilki tarafların birbirleri ile boşanma davasının şartları konusunda uyuşmazlık yaşadığı çekişmeli boşanma davaları iken bir diğeri de tarafların boşanmanın maddi ve manevi sonuçları konusunda mutabakata vardığı anlaşmalı boşanma davalarıdır.

Anlaşmalı Boşanma Süreci Nasıl İşler?

Anlaşmalı boşanma davasına ilişkin belirlenmiş olan hukuki prosedürler 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda yer alan açık hükümler ile düzenlenmiştir.

Bu bağlamda anlaşmalı olarak boşanabilmek ve evlilik birliğini sonlandırabilmek için bu yöntemi uygulayacak olan tarafların, ilgili kanunda açıkça belirtilen “anlaşmalı boşanma şartları” konusunda öne çıkan maddeleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Şartları

Hukuk sistemimizde özel bir hukuk alanı olarak kabul edilen aile hukukuna tabi olan anlaşmalı boşanma davaları, diğer boşanma davaları gibi birtakım hukuki usul ve esaslar gerektirmektedir.

Türk Medeni Kanun’un ilgili maddelerinde düzenlenen hükümler gereğince anlaşmalı boşanma şartları 2019 yılında da yetkili aile mahkemeleri tarafından söz konusu boşanma davası taleplerinde göz önünde bulundurulan temel unsurlardan oluşmaktadır. Bu bağlamda ilgili kanun gereğince belirlenen anlaşmalı boşanma şartları şunlardır:

  • Eşlerin anlaşmalı olarak boşanabilmesi için temel hukuki gereklilik, eşlerin en az bir yıl süreyle evli kalmış olmalarıdır.
  • Anlaşmalı boşanmak için eşlerin, boşanmanın maddi ve manevi tüm sonuçları üzerinde mutabakata varmış olmaları gerekmektedir. Bu durumu belgeleyen anlaşmalı boşanma protokolü belgesinin her iki tarafınca imzalanmış ve onaylanmış olması gerekmektedir.
  • Anlaşmalı boşanma davalarında her iki eşin de mahkeme duruşmasında hazır bulunmaları zorunlu kabul edilmektedir. Çünkü anlaşmalı boşanma protokolünde yer alan hususların yetkili aile mahkemesi tarafından eşlere tekrar onaylatılması suretiyle teyit alınması gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davalarında Avukat Desteği

Anlaşmalı boşanma davalarında davanın açılma sürecinden söz konusu davanın sonuçlanıp dava dosyasına kadar ki süreç içinde hukuki prosedürlere uygun olunması için alanında uzman boşanma avukatından destek alınması önemli faydalar sağlamaktadır.

Zira kişilerin hayatlarında büyük etkiye neden olan boşanma davasının maddi ve manevi sonuçları hak kayıplarının yaşanabildiği bir hukuki alanı kapsamaktadır. Bu bağlamda anlaşmalı boşanma davalarında olası hak kayıplarının önüne geçilmesi ile birlikte;

  • Maddi ve manevi tazminat talepleri
  • Yoksulluk, yardım, tedbir ve iştirak nafakası talepleri
  • Müşterek çocuğun velayeti
  • Evlilik süresince edinilmiş malların paylaşımı

gibi pek çok hususta mutabakata varılması için uzman boşanma avukatının hukuki desteği önem teşkil etmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarına ilişkin detaylı bilgileri hukuk büromuzdan alabilirsiniz.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN