Anlaşmalı Boşanma Protokol Örneği

anlasmali-bosanma-protokol-ornegi

Anlaşmalı Boşanma Protokol Örneği? Anlaşmalı boşanmanın sonuçlanması davadan davaya farklılık gösterir. Boşanma davaları şu günde sonuçlanır diye net bir cevap vermek yanlış bir yaklaşım olur.

Davanın sürecinin uzamasına ya da kısalmasına neden olan bir çok etken vardır. Davanın genel anlamda karışık olması doğal olarak davanın uzamasına sebep olacaktır. Bunun tam tersi, dava konusu hakkında tarafların anlaşmış olması davanın çabuk görülüp sonuçlanmasına yardımcı olur.

Anlaşmalı Boşanma Davasının Kısa Sürede Sonuçlanmasını İsteyen Kişiler Ne Yapmalı?

Boşanma davası dilekçesinde yer alan maddelerde tarafların anlaşmaya varmış olması şüphesiz en etkili yöntemdir. Mahkemeye çıkan taraflar mahkemede bu dilekçeye aykırı söylemlerde bulunmamalıdır. Hakim mahkemeye gelen çiftleri tek tek dinler.

Dinledikten sonra maddede yer alan konularda gerçekten anlaşmaya varılıp varılmadığına dair kanaat getirir. Anlaşmalı boşanma davası görülürken aksi tutum sergileyen kişilerin davası hakim tarafından reddedilebilir. Davanın kısa sürmesini isteyen kişilerin bu dönemde bir avukat ile çalışmaları da etkili olacaktır. Bu sayede hem zamandan hem de paradan kazanırsınız.

Anlaşmalı Boşanma Protokol Örneği

Davacı eş ADINIZ SOYADINIZ ve davalı eş EŞİNİZİN ADI SOYADI karşılıklı olarak anlaşma sureti ile boşanmaya karar vermiş olup işbu protokol taraflar arasında tanzim edilmiştir. Bu protokol uyarınca;

I. BOŞANMA HUSUSU:

Davacı ADINIZ SOYADINIZ tarafından davalı eş EŞİNİZİN ADI SOYADI aleyhine açılan boşanma davası davalı eş tarafından kabul edilmiştir.

II. VELAYET:

Tarafların evlilik birliğinden doğan müşterek çocuk ….’nın velayeti anneye verilecektir. Müşterek çocuğun velayetinin anneye verilmesi hususunda taraflar tam bir mutabakat içindedir.

III. NAFAKA VE TAZMİNAT HUSUSU:

1-Davalı baba, çocuk için her ay toplamda 1,000.00.-TL (BinTürkLirası) nafaka ödeyecektir. (Nafaka bedeli her yılın 1 Ocak tarihinde geçen yılın TÜFE oranında arttırılacaktır.)

2-Ayrıca müşterek çocuğun mevcut …. Koleji’ndeki (veya her hangi bir özel okulda) eğitim giderinin tamamını (Okul taksitleri, okul servisi, yemek ve kitap giderleri ve bu giderlerin her türlü vergileri) davalı baba ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Ödemelerin zamanında yapılmaması halinde davacı eş işbu paraları öder ve davalı eşe rücu eder.

3-Davalı eş, müşterek çocuğun özel sağlık sigorta poliçelerini aynı şartlarda devam ettirmeyi ve bu poliçeye ilişkin prim bedellerini ödemeye kabul ve taahhüt etmektedir.

4-Tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden maddi, manevi tazminat ve nafaka talepleri bulunmamaktadır.

IV. ORTAK MALLAR VE KİŞİSEL EŞYA PAYLAŞIMI:

Taraflar ortak malların ve kişisel eşyaların paylaşımı konusunda tam bir mutabakat içindedir;

  1. … adresindeki dairede mevcut ev eşyalarının tamamı davacı eşe bırakılacaktır.
  2. Trafikte davacı eş adına tescilli bulunan … plakalı … marka otomobil davacı eşe ait olacaktır.
  3. Trafikte davalı eş adına tescilli bulunan … plakalı … marka otomobil davalı eşe ait olacaktır.

Yukarıda belirtilenler haricinde başka bir ortak mal bulunmamaktadır.

V. ÇOCUKLA ŞAHSİ MÜNASEBET:

Davalı baba müşterek çocuğunu normal zamanlarda;

1-Her hafta sonu Cuma akşamı saat 19.00’dan Pazar akşamı 19.00’a kadar kendi ikametgâhında kalmak sureti ile görecektir,

2-Her ayın ikinci hafta sonu Pazar günü davacı eş ile geçirecek,

3-Dini bayramların ilk iki gününde,

4-Milli bayramların yarım gününde,

5-Kış sömestir tatilinin 1 haftası ve

6- Yaz tatilinde ise dört hafta süresince davalı babanın müşterek çocuğu görmesi hususunda davacı eş ile mutabakata varılmıştır.

Beş maddeden

oluşan iş bu protokol kendi içinde bir bütündür ve taraflarca hiçbir etki ve baskı altında kalmaksızın …/…/2015 tarihinde imza altına alınmıştır. Herhangi bir nedenle anlaşarak boşanma gerçekleşmediği takdirde hükümsüzdür. Tarafların birbirlerinden avukatlık ücreti ve mahkeme masrafı talebi bulunmamaktadır.

DAVACI ASİL                       DAVALI ASİL

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN